Výukové akce pro studenty – EU hrou

  • Soutěže a interaktivní hry
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Pro žáky základních i studenty středních škol jsou připraveny v Evropském domě interaktivní programy o Evropské unii vedené kvalifikovanými odborníky. Tento rok je během školních návštěv kladen ještě silnější důraz na význam členství České republiky v EU a zejména na jeho praktickou stránku využitelnou mladými lidmi – studium, práce a cestování v EU. Během 90 minut se žáci/studenti seznámí s historií evropské integrace, fungováním EU, jejím významem ve 21. století interaktivní a zábavnou formou s využitím hlasovacích zařízení či animovaného filmu.

Více na stránkách www.euhrou.cz.