Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU

  • Diskuze a semináře
  • Konference
Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1

Seminář bude věnován faktům o českém neziskovém sektoru, ekonomickému i společenskému přínosu nestátních neziskových organizací v české realitě. Přinese také údaje o hlavních zdrojích pro práci tohoto typu soukromoprávních subjektů u nás. Součástí semináře bude i stručný vhled do situace podobných typů organizací v rámci Evropské unie. Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména nestátní neziskové organizace, zástupce akademické sféry i představitele a zaměstnance veřejné správy.

Více na stránkách www.euroskop.cz