Strategie působení ČR v EU očima studentů – studentský dialog

  • Soutěže a interaktivní hry
Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01

Soutěž pro studenty vysokých škol spojená se studentských dialogem o budoucím působení České republiky v Evropské unii. Projekt představuje propojení nejvyšších státních institucí s akademickou sférou, kdy návrhy studentů mohou sloužit coby námět k zamyšlení při sestavování nové strategie působení ČR v EU.

Více na stránkách www.euroskop.cz