Simulace jednání Rady EU

  • Soutěže a interaktivní hry
Krajský úřad Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2

Soutěžní simulace Evropské unie pro studenty středních a vysokých škol z celé České republiky(www.amo.cz/eusimulace). Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. Simulace se uskuteční formou jednodenních workshopů ve vybraných městech ČR, a to v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a v Praze.