Pět let Východního partnerství: čas pro novou strategii?

  • Konference
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 101/5, Praha 1

24. 4. (číše vína, na pozvání) a 25. 4. 8:00-16:00 hod

Mezinárodní konference u příležitosti pěti let od ustavujícího summitu Východního partnerství v Praze pod záštitou prezidenta republiky pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí a Asociací pro mezinárodní otázky – AMO.

Více na stránkách www.amo.cz