Panelová diskuze Lze český trh práce reformovat? Jak na to?

  • Diskuze a semináře
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Cílem debaty je diskutovat o reformních opatřeních, která by pomohla České republice zvýšit hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa. Předmětem debaty bude zhodnocení dosavadních reforem na trhu práce, analýza doporučení Rady Evropské unie z července 2013 a doporučení OECD z března 2014. Hovořit se bude o opatřeních v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a oblasti rodinné politiky.

Více na stránkách www.evropskydum.cz.