Literární soutěž Naše Evropa

  • Soutěže a interaktivní hry

Literární soutěž Naše Evropa má za cíl přimět mladé lidi k úvahám o fungování Evropské unie a osobních i celospolečenských možnostech, které otevírá společná evropská politika. Úkolem studentů je sepsat novinový článek na některé z témat, která se týkají např. fungování Evropského parlamentu nebo soužití občanů z 28 členských států. Nejlepší články budou publikovány v regionálních mutacích Deníku a jejich autoři obdrží věcné ceny. Soutěž pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR, ve spolupráci s VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (vydavatel regionálních Deníků) a Odborem pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády.

Více na stránkách www.eu-hrou.cz (Soutěže pro studenty i žáky)