Konference „Velký třesk či „Business as Usual“: České právo deset let po přistoupení k EU“

  • Konference
Černínský palác, Praha

Odborná konference na téma zhodnocení členství ČR v EU z pohledu vnitrostátního a unijního práva, státní správy a soudní praxe.

Pouze na pozvánku