Konference „Prorůstová politika české vlády“

  • Koncerty
Kongresový sál České národní banky, Senovážné náměstí 30, Praha 1

Rok 2014 je rokem očekávaného ekonomického oživení, které by mohlo být v regionu střední a východní Evropy významným mezníkem pro obnovení hospodářského růstu. Potřebné investice do rozvoje podnikatelského prostředí a tvorby nových pracovních míst však naráží na omezené možnosti veřejných rozpočtů, které dosahují významných poměrů vůči hrubým domácím produktům jednotlivých zemí. Zajištění růstu a prosperity v mezích fiskálního paktu, a to včetně České republiky, jsou tak v období ustupující hospodářské recese hlavními výzvami většiny evropských států.

Jak na tyto výzvy chce reagovat nová vláda České republiky, stejně jako zástupci evropských institucí a významných zaměstnavatelů bude předmětem konference pořádané Evropským hnutím v České republice v dubnu letošního roku.

Více informací o akci www.evropskehnuti.cz.