Konference „10 let v Evropské unii“

  • Konference
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Odborná konference bude reflektovat desetileté období českého členství v Evropské unii a jeho vliv na oblasti ekonomiky a cestovního ruchu. Jak naše členství ovlivnilo ekonomickou konkurenceschopnost, podnikatelské prostředí, oblast turismu nebo cestovního ruchu obecně? To jsou některé otázky, na které budou hledat odpovědi zástupci akademické sféry spolu s odborníky ze státních institucí a příspěvkových organizací.