Konference „10 let ČR v EU: Kritická reflexe a pohled do budoucna“

  • Konference
Aula Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

Veřejná konference u příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, na které vystoupí Markéta Pitrová z Úřadu vlády ČR, Lubor Lacina z Jean Monnet Center of Excellence, Jan Macháček z časopisu Respekt a další významní řečníci.