Jak fungují české politické strany v rámci evropských stran – má je podle toho smysl volit?

  • Diskuze a semináře
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Dvouhodinová moderovaná diskuze, na které má možnost publikum klást dotazy, případně komentovat, co řekli v její úvodní části vystupující. Na semináře jsou většinou zváni hosté, kteří se danému tématu věnují nebo se s ním střetávají z jiných pozic. Například se může jednat o akademického pracovníka a úředníka nebo o pracovníka neziskového sektoru a odborníka ze soukromého sektoru. Dále může být kombinace akademik a novinář.

Záznamy ze seminářů jsou následně přístupné k  zhlédnutí na Youtube kanálu Zastoupení Evropské komise v ČR.

Více informací na stránkách www.evropskydum.cz, www.europeum.org nebo na www.youtube.com/user/Evropskakomisecz.