Fotosoutěž „Deset let v Evropě“

  • Soutěže a interaktivní hry
  • Výstavy
Region NUTS II Severovýchod

Cílem amatérských fotografů (+ 15 let) bude zachytit na snímcích jedno ze soutěžních témat a vzbudit tak u široké veřejnosti zájem o výročí vstupu ČR do EU a zároveň iniciovat případnou diskuzi nad výhodami a nevýhodami, které zmíněné členství přináší.

Soutěžní témata:

„S desítkou na cestách“

„Krásy Evropy“

„Život v Evropě“

Akce navazuje na předchozí ročník fotosoutěže, která se věnovala vstupu Chorvatska do EU. Nejzdařilejší snímky budou odměněny věcnými cenami během slavnostního večera dne 1. 10. 2014 v Centru celoživotního vzdělání v Hradci Králové. V rámci putovní výstavy budou nejpovedenější fotografie vystaveny v dalších dvou krajských městech v regionu NUTS II.

Výstava fotografií „ Deset let v Evropě“ bude rovněž  k vidění od 1. – 24. prosince v komunikačním prostoru Galerie města Pardubic, Příhrádek 5.