Fotosoutěž k 10. výročí vstupu ČR do EU

  • Soutěže a interaktivní hry
květen až září 2014 (bude upřesněno)
NUTS II Severovýchod

Cílem soutěže bude zachytit na snímcích jednu nebo více zemí, které jsou součástí EU spolu s ČR a vzbudit tak u široké veřejnosti o toto výročí vstupu zájem a rovněž iniciovat případnou diskuzi nad výhodami a nevýhodami, které zmíněné členství přináší. Akce navazuje na předchozí ročník fotosoutěže, která se věnovala vstupu Chorvatska do EU. Nejzdařilejší snímky budou odměněny věcnými cenami během slavnostního večera, na který budou pozváni zástupci turistických center jednotlivých zemí. V rámci putovní výstavy budou nejpovedenější fotografie vystaveny v dalších dvou krajských městech v regionu NUTS II.