Evropský den u Zlatého Anděla

  • Koncerty
  • Open-air festival
  • Soutěže a interaktivní hry
Street party Zlatý Anděl, Praha 5

Zábavný program plný jazzu, soutěží pro děti, dynamických vystoupení členů tanečních skupin studia POHYB je provázán zajímavými informacemi o Evropské unii. Letos se uskuteční již 14. ročník oslav.  Vystoupí zde Traditional jazz pod vedením Pavla Smetáčka a taneční skupina POHYB pod vedením Hany Bartošové. Akce se koná pod záštitou I. zástupce starosty MČ Praha 5 pana JUDr. Petra Lachnita a za přítomnosti předsedy Evropského hnutí PhDr. Vladimíra Špidly.

Více informací o akci www.evropskehnuti.cz