Den otevřených dveří v Kramářově vile

  • Koncerty
  • Výstavy
Kramářova vila, Gogolova 212/1, Praha 1 - Hradčany

Program:

Komentované prohlídky s odborným výkladem nejen o historii a současnosti vily, ale i o jejích původních majitelích Naděždě a Karlu Kramářových.

Další informace: www.vlada.cz