Den Evropy

  • Diskuze a semináře
7/5 a 9/5
vyhlídková oblast kolem Větruše

Cílem této akce je zapojit co nejvíce škol do venkovní aktivity, která by nesla název „Naučná stezka o evropských státech“. Stezka by byla doplněna úkoly, tajenkami, kvízy aj.