Den Evropy

  • Soutěže a interaktivní hry
Horní náměstí, Olomouc

Již tradiční kulturně-vzdělávací akce, která se těší čím dál většímu zájmu ze strany základních i středních škol z celého Olomouckého kraje. Studenti představují v informačním stánku a na pódiu 28 členských států EU, jejich tradice, kulturu, gastronomii, jazyk a další zajímavosti. Letošní ročník se ponese v duchu oslav 10. výročí vstupu ČR do EU. Součástí programu jsou hudební, taneční a sportovní vystoupení. Vítězné týmy mají možnost zúčastnit se mezinárodních výměnných pobytů, popř. táborů zaměřených na výuku jazyků a dalších aktivit pořádaných United GamesofNations.