Cestopisné promítání „Země 10“

  • Soutěže a interaktivní hry
  • Výstavy
přednáškový sál Centra celoživotního vzdělávání Hradec Králové (Wonkova 1262/1a)

Cestopisné promítání, které návštěvníkům představí státy, které vstoupily do EU v roce 2004 spolu s ČR. Během besedy budou návštěvníci neformálně seznámeni s historií a kulturou těchto zemí, ale i současnými životními podmínkami. K diskusi budou přizváni studenti, kteří tyto země navštívili v rámci svých studijních pobytů či dobrovolnických výměn a pohovoří o vlastních zkušenostech se životem v daných zemích. Kulturní část večera bude věnována promítání fotografií z cest. U této příležitosti bude také vyhlášena fotosoutěž (viz. níže) věnující se tomuto výročí.