Beseda „Život v Evropě aneb Deset let od vstupu ČR do EU“

  • Diskuze a semináře
Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, Kroměříž

Beseda se socioložkou Jiřinou Šiklovou. Jak se změnila situace v České republice za posledních deset let? Co nám přinesl vstup do Evropské unie? Proč je téma Evropské unie vnímáno tak kontroverzně?