Stan „Mládež v pohybu“

„Youth on the Move“ tent Střelecký ostrov, Praha 1

Na Střeleckém ostrově od 10.00 do 18.00 hod. bude na pontonu na Vltavě představen program EU Mládež v pohybu, který seznámí návštěvníky s možností studia, stáží a pracovních příležitostí v zahraničí. Dozvíte se vše, co vás zajímá o programu Erasmus+, díky kterému můžete vycestovat do zemí EU za studiem i praxí. Další informace naleznete na stránkách programu Mládeže v pohybu.

Program

29. duben 2014

10.00 – 10.15 Zahájení
10.15 – 11.00 EU hrou – Ondřej Bárta, Evropský dům (pro žáky ZŠ)
11.00 – 11.30 eTwinning – mezinárodní partnerství škol a učitelů, Martina Nebeská, Dům zahraniční spolupráce (pro učitele ZŠ a SŠ)
11.30 – 12.15 Studentem v EU – Martin Pelc, Evropský dům, Ludmila Johnová, Eurocentrum Praha (pro studenty SŠ)
12.15 – 12.45 ECVET – zvyšte si odborné dovednosti v zahraničí, Vladislava Smotlachová, Dům zahraniční spolupráce (pro studenty SOU)
12.45 – 13.15 EURES – Vaše práce v Evropě“– Andrea Vega, Eures (pro student SŠ a VŠ)
13.30- 14.00 Jak vyplnit životopis a připravit se na pohovor – Dita Slavíková, Národní centrum Europass ČR (pro studenty SŠ a VŠ)
14.00 – 14.30 Kariéra v pohybu, Kateřina Hašková, Dům zahraniční spolupráce (pro studenty SŠ a VŠ)
14.30 – 15.00 Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy – Ing. Jiří Vojtěch, Národní ústav pro vzdělávání (pro studenty SŠ)
15.00 – 15.30 EU Careers – Kariéra v evropských institucích? – Eliška Boudová, EU Careers Ambasador pro Vysokou školu ekonomickou v Praze (pro studenty VŠ)
15.30 – 16.00 Na semestr do Evropy s programem Erasmus+, Sofie Doškářová, Dům zahraniční spolupráce (pro studenty VŠ)
16.00 – 16.45 Evropská dobrovolná služba, Monika Rážová, Dům zahraniční spolupráce (pro mladé 18-30 let)
16.45 – 17.15 Eva jede do Berlína aneb práva mobilních studentů v EU, Kateřina Veverková, Vaše Evropa – Poradenství (pro studenty VŠ)
17.15 – 17.45 Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (Postdok), Ing. Johana Burgetová, Fyzikální ústav AV ČR ( pro studenty a zaměstnance VŠ)

30. duben 2014

10.00 – 10.45 EU hrou – Ondřej Bárta, Evropský dům (pro žáky ZŠ)
10.45 – 11.30 Studentem v EU – Martin Pelc, Evropský dům; Ludmila Johnová, Eurocentrum Praha (pro studenty SŠ)
11.30 – 12.00 EURES – Vaše práce v Evropě“ – Andrea Vega, Eures (pro student SŠ a VŠ)
12.00 – 12.30 Jak na stáž do Evropského parlamentu – Natalie Šťastná, Evropský parlament – Informační kancelář v České republice (pro studenty VŠ)
12.30 – 13.00 Interaktivní debata: Proč a jak grilovat politiky? – Radko Hokovský a Jakub Janda, think-tank Evropské hodnoty, Luciána Krupičková, Dům zahraniční spolupráce
13.00 – 13.30 Vyhlášení vítězů literární soutěže „Naše Evropa“ – Ludmila Rakušanová, novinářka a komentátorka
13.30- 14.00 Jak vyplnit životopis a připravit se na pohovor – Dita Slavíková, Národní centrum Europass ČR (pro studenty SŠ a VŠ)
14.00 – 14.30 Na semestr do Evropy s programem Erasmus+, Aneta Žáčková, Dům zahraniční spolupráce (pro studenty VŠ)
14.30 – 15.00 EU Careers – Kariéra v evropských institucích? – Eliška Boudová, EU Careers Ambasador pro Vysokou školu ekonomickou v Praze (pro studenty VŠ)
15.00 – 15.30 Eva jede do Berlína aneb práva mobilních studentů v EU, Kateřina Veverková, Vaše Evropa – Poradenství (pro studenty VŠ)
15.30 – 16.00 Evropská dobrovolná služba, Monika Rážová, Dům zahraniční spolupráce (pro mladé 18-30 let)
16.00 – 16.45 Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí (UNIPRANET) – Ing. Lenka Zahradníčková a Ing. Josef Berka, Západočeská univerzita v Plzni ( pro studenty a zaměstnance VŠ)