Kino

Cinema Střelecký ostrov, Praha 1

Program

29. duben 2014

14.00 – 14.30 Zmizelí sousedé
14.30 – 15.00 Debata v Jáchymce
15.00 – 15.30 Debata v Jáchymce
15.30 – 16.00 Konec železné opony
17.30 – 18.00 K.CH. + debata
18.00 – 18.30 K.CH. + debata
19.30 – 20.00 Cesty paměti – Brněnský pochod smrti

30. duben 2014

14.00 – 14.30 Děti 50. let + debata
14.30 – 15.00 Děti 50. let + debata
17.45 – 18.00 Pochod živých + debata
18.00 – 18.30 Zvláštní akce Studenti + debata
18.30 – 19.00 Zvláštní akce Studenti + debata
19.00 – 19.30 Zvláštní akce Studenti + debata