Umělecká soutěž „Slavíme 10 let v EU aneb Dárek k Výročí“

  • Soutěže a interaktivní hry

Projekt pro studenty středních škol, odborných škol a učilišť Olomouckého kraje v rámci oslav 10. výročí vstupu ČR do EU.První částí projektu je realizace přednášek pro středoškoláky s cílem seznámit je s problematikou EU a vzbudit diskusi na téma pozitiv a negativ členství ČR v EU. Na besedy navazuje kreativní soutěž; úkolem soutěžících bude vytvořit tematický dárek k 10. výročí odrážející jejich fantazii a kreativitu, ale také zaměření školy, na které studují.

Z nejlepších příspěvků bude uspořádána putovní výstava.