Simulace jednání Rady EU

  • Diskuze a semináře
  • Soutěže a interaktivní hry
Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40A, Olomouc

Soutěžní simulace Evropské unie pro studenty středních a vysokých škol z celé České republiky (www.amo.cz/eusimulace). Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími v soutěžní simulaci zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. Simulace se uskuteční formou jednodenních workshopů ve vybraných městech České republiky, a to v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a v Praze v roce 2014.