Seminář „Chraňme svá práva!“

  • Diskuze a semináře
duben/květen 2014 (bude upřesněno)
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Akce navazuje na úspěšný seminář z minulého roku. Cílem je informovat veřejnost o právech v letecké a železniční dopravě, práva o koupi ojetého vozu, předváděcí akce, koupě na internetu aj.