Projektové dny na středních školách v MS kraji

  • Diskuze a semináře
  • Filmové projekce
vybrané střední školy Moravskoslezského kraje

U příležitosti 10. výročí vstupu ČR do EU a rovněž voleb do EP proběhnou ve spolupráci s Europe Direct Ostrava na vybraných středních školách v kraji projektové (tematické) dny sestávající z přednášek, promítání a simulace volební kampaně.