Mladí v pohybu – příležitosti pro mladé Evropany

  • Diskuze a semináře
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Spojení tematického evropského roku 2014 zaměřeného na práva občanů s výročím 10 let vstupu ČR v EU. Semináře, přednášky o studijní a pracovní mobilitě – výhody členství v EU.