Mezinárodní setkání studentů „Café Evropa“

  • Diskuze a semináře
2. polovina června (bude upřesněno)
Malostranská beseda, Praha

Setkání studentů z Plzeňského kraje a Německa, kteří si společně projdou památkami Plzně. Program společného pochodu bude doplněn o interaktivní jazykovou animaci s tematikou EU. Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci v interkulturních skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Odpoledne se studenti zúčastní veřejné debaty s významnou českou osobností na téma evropské integrace.