Mezinárodní konference o evropské integraci

  • Konference
15/5 (10:00-19:00) a 16/5 (9:00-15:30)
Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava

Druhý ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci se koná pod záštitou děkanky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava prof. Dr. Ing. Dany Dluhošové. Cílem konference je otevřít prostor pro vědeckou diskuzi nad současnými i budoucími otázkami evropské integrace. První den se uskuteční plenární zasedání a dále budou probíhat rokování v šesti různých sekcích.

Sekce pro rokování:

  • Deset let členství v EU – zkušenosti a perspektivy.
  • EU na cestě k hlubší hospodářské a měnové unii.
  • Hospodářská, sociální a územní soudržnost EU.
  • Konkurenceschopnost EU v kontextu globalizované světové ekonomiky.
  • Zahraničně-politické a bezpečnostní otázky evropské integrace.
  • Mezinárodní ekonomická integrace a globalizace.

Více informací na stránkách www.ekf.vsb.cz/icei