Fotosoutěž k 10. výročí vstupu ČR do EU

  • Soutěže a interaktivní hry
Region NUTS II Severovýchod

Akce navazuje na předchozí ročník fotosoutěže, která se věnovala přistoupení Chorvatska do EU. Cílem letošní soutěže bude zachytit na snímcích jednu nebo více zemí, které přistoupily do EU spolu s ČR, a vzbudit tak u široké veřejnosti o toto výročí vstupu zájem a rovněž iniciovat případnou diskuzi nad výhodami a nevýhodami, které zmíněné členství přináší. Nejzdařilejší snímky budou odměněny věcnými cenami během slavnostního večera, na který budou pozvány zástupci turistických center jednotlivých zemí. V rámci putovní výstavy budou nejpovedenějších fotografie vystaveny v dalších dvou krajských městech v regionu NUTS II.